Aanmelden

Bent u op zoek naar een kinderopvang die écht aandacht heeft voor uw kind? Dan bent u bij Plateau Kinderopvang aan het juiste adres. Aanmelden kan via een aanmeldformulier op de website van Plateau Kinderopvang. 

Wanneer er plaats is ontvangt u via een e-mail een aanbod voor plaatsing. Is er een wachtlijst? Dan krijgt u een alternatief aanbod met bijvoorbeeld een andere locatie of latere aanvangsdatum. De aanmelding is definitief nadat het plaatsingsbewijs is ondertekend. 
Intakegesprek
Ongeveer twee weken voor de eerste opvang wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met een van onze pedagogische medewerkers. U wordt rondgeleid op het kindcentrum en u krijgt meer informatie over de gang van zaken op de locatie. Natuurlijk is er tijdens het gesprek ruimte om vragen te stellen en te vertellen over uw kind. Tijdens het intakegesprek maken we ook direct afspraken voor de wenmomenten. 

Op zoek naar meer informatie of naar het aanmeldformulier?
Dat is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang