Het onderwijsaanbod

Wij bieden kinderen openbaar daltononderwijs en opvang. Ons motto is: 'Ontwikkel je, heb plezier en werk effectief!' De vijf kernwaarden van het daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, efficiëntie en reflectie zijn de uitgangspunten van ons onderwijs. Ook de persoonlijke ontwikkeling baseren we op deze kernwaarden.

Iedere dag gaan er ruim 400 leerlingen naar ons kindcentrum. Een deel van hen gaat ook naar de opvang, dat wordt geleid door pedagogisch medewerkers van Plateau Kinderopvang. Dagelijks werken we hard aan onze missie: goed onderwijs geven, gebaseerd op de uitgangspunten van het daltononderwijs. We vinden het belangrijk dat we ieder kind een veilige en sfeervolle leeromgeving kunnen bieden, waarbinnen het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Vertrouwen
De basis van alle daltonkernwaarden is vertrouwen in elkaar. Daar besteden we in ons kindcentrum dan ook veel aandacht aan. Wat ons kindcentrum verder bijzonder maakt? Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engels. Daarnaast bieden we in de bovenbouw keuzeworkshops aan, zodat ieder kind kan werken aan zijn of haar talenten. Ook in onze speciale wetenschaps- en techniekweken komt dit terug. Op de pagina 'Hier staan wij voor' vertellen we meer over ons onderwijs.