Informatie

Op vele manieren werken wij samen met de ouders, wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn en worden bij de ontwikkeling van hun kind. Dit doen wij  structureel op onderstaande momenten. Het belangrijkste is echter dat de ouders en leerkrachten elkaar weten te vinden als er vragen zijn. 

*Waar op deze website wordt gesproken over ouders, bedoelen wij natuurlijk ook de verzorgers van onze leerlingen

Inloopmomenten: Ouders zijn welkom om het werk van hun kind gedurende het schooljaar te bekijken (voor data zie kalender)

Taakbrieven mee naar huis: Wekelijks krijgen de kinderen vanaf de 2e helft groep 3 hun taakbrief mee naar huis. U kunt dan zien wat uw kind heeft geleerd. 

Gesprekken: Heeft u een vraag of maakt u zich (ook kleine) zorgen over de ontwikkeling van uw kind maak dan een afspraak met de leerkracht, komt u er met de leerkracht niet uit, neem dan contact op met de intern begeleider of de directie

Spreekavonden: Alle ouders worden 3 keer per jaar uitgenodigd voor een spreekavond en ontvangen twee keer per jaar schriftelijke rapportage over de ontwikkeling van hun kind.

Informatieavonden: Bij de aanvang van het schooljaar over de groep door de leerkracht en in de loop van het schooljaar zijn er twee thema ouderavonden 

Rapportage: Twee keer per jaar ontvangt u een rapport met daarin de leervorderingen van uw kind.

Medezeggenschapsraad: 4 (gekozen) ouders en 4 teamleden adviseren en controleren de directie op beleidszaken.

Oudervereniging: Ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging, dertien (gekozen) ouders vormen het bestuur.

Klassenouders: Van elke groep zijn één of twee ouders klassenouder, zij organiseren op verzoek van de leerkracht extra activiteiten voor de klas.

Panelavonden: Dit zijn avonden, waarop alle ouders welkom zijn om met de directie van gedachten te wisselen over alles wat betrekking heeft op de school.

Ouderhulp: Regelmatig vragen we ouders voor hulp bij activiteiten. We verwachten dat elke ouder 1 keer per jaar hulp biedt, vaker mag natuurlijk ook. 

En verder door altijd open te staan voor ideeën, die leiden tot verbetering van ons aanbod.