Leerlingzorg

De kinderen werken met behulp van een taak op hun eigen niveau. Hiermee komen we tegemoet aan de verschillende niveaus en leerstijlen van kinderen. We streven erna om op deze wijze het maximale uit ieder kind te halen.

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig op leer- of gedragsgebied. Bij deze extra ondersteuning speelt allereerst de leerkracht een belangrijke rol door bv. extra instructie te geven, aanpassingen te doen in het leerstofaanbod of te ondersteunen. De leerkracht observeert het welbevinden van het individuele kind en de groep en analyseert de leervorderingen op kind- en groepsniveau. Valt hem of haar iets op, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. De ouders worden hierover geinformeerd. De interne begeleider heeft een gerichte opleiding gevolgd en kan onderzoeken waar eventuele leer-/gedragsblokkades zijn ontstaan en welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften een kind heeft. In het Schoolondersteuningsplan staat de extra zorg uitgebreid beschreven.

Schoolzorgteam
De interne begeleiders vormen samen met de speciale leerlingbegeleiders het schoolzorgteam. Bij het aanbieden van (extra) zorg werken we altijd handelingsgericht. Dit betekent dat we een oplossingsgerichte houding hebben en kijken naar de individuele onderwijsbehoeften van een kind. Binnen Kindcentrum Kloosterveen zijn we gespecialiseerd in de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen.