Schooltijden

Op Kindcentrum Kloosterveen hebben we een continurooster.

Wij hanteren we de volgende schooltijden:
Maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag: 8.25 uur tot 14.15 uur
Woensdag: 8.25 uur tot 12.30 uur

Inloop
De schooldeuren gaan een kwartier voor schooltijd open. Vijf minuten voordat de lessen beginnen, gaat de eerste bel. Kinderen gaan dan naar hun klaslokaal en ouders verlaten de klas. Als de tweede bel gaat beginnen de lessen. Wie dan nog niet binnen is, is te laat.