Klachtenregeling

Wilt u als ouder of verzorger een klacht indienen over iets dat voorgevallen is in ons kindcentrum? Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een andere klacht? We gaan graag in gesprek zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing.

Heeft de klacht te maken met de groep waarin uw kind zit? Dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. Deze kent het kind en de klas het beste en kan in veel gevallen voor een oplossing zorgen. Kan de leerkracht het probleem niet oplossen? Dan kunt u altijd een afspraak maken met de directeur van het kindcentrum.

Het kan voorkomen dat de klacht dan nog niet opgelost is of dat u niet tevreden bent met de afhandeling. Dan kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra. Ook kunt u contact zoeken met de vertrouwenspersoon van Plateau, mevrouw Netty Gallee. Zij is te bereiken via 06-52477731 of via gallee@home.nl.

Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden in onze schoolgids.