Hier staan wij voor

Wat voor ons centraal staat is een veilige en sfeervolle leeromgeving, waarbinnen ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. In ons kindcentrum leren kinderen op hun eigen niveau. Daarnaast mogen ze zelf bepalen waar ze hun taken maken en of ze dat met een ander doen of alleen. Deze vrijheid betekent echter niet dat alles kan en mag. Door duidelijke kaders aan te geven en heldere regels af te spreken, ontstaat er ruimte voor zowel vrijheid, als verantwoordelijkheid. 

Brede ontwikkeling
Kindcentrum Kloosterveen biedt onderwijs op maat, zonder groepsprocessen te kort te doen. Wat in ons onderwijs ook een belangrijke plek inneemt, is een brede ontwikkeling. Kinderen hebben veel interesses, hobby's en talenten. We komen hieraan tegemoet door onder meer keuzeworkshops in de bovenbouw aan te bieden. Hierdoor werken onze leerlingen aan hun cognitieve, culturele, sportieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Wat betekent dit voor Kindcentrum Kloosterveen?

  • We werken vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs. 
  • We zorgen voor een veilig leerklimaat door de nadruk te leggen op wat een leerling goed doet. 
  • Kinderen werken met behulp van een individuele taakbrief aan hun eigen leerdoelen. Zo leren ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.
  • We bieden de leerstof op verschillende niveaus aan, zodat kinderen de opdrachten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • We zorgen wekelijks voor samenwerkingsopdrachten, zodat kinderen leren omgaan met verschillen en leren gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.