MR

Kindcentrum Kloosterveen heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via dit overlegorgaan kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schooldirectie neemt de beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad. De MR vertegenwoordigt zowel de ouders, als het team van ons kindcentrum. De directeur heeft een adviserende rol. De medezeggenschapsraad wordt niet alleen geïnformeerd, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft daarvoor twee soorten rechten: het advies- en het instemmingsrecht. Leden kunnen zo meepraten over bijvoorbeeld de vakantieregeling, wijzigingen van het beleid of een fusie met een andere school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Leden Medezeggenschapsraad (MR)

Margriet Mölling (oudergeleding, secretaris)   Mihra Hamzic (oudergeleding)

Sebastiaan Boerema (oudergeleding)            Tessa Bolland (oudergeleding)      

                    (teamgeleding, voorzitter)           Emma Musch (teamgeleding)   

Marcella Sulmann (teamgeleding)                  Richard Hofman (teamgeleding)